Ανθρώπινο Δυναμικό

Η NEWPHARM επενδύει σε σύγχρονες τεχνολογίες, σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, φροντίζοντας να διασφαλίζει ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Στο σύνολό της η NEWPHARM AE απασχολεί 62 άτομα, εκ των οποίων 34 είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 28 έχουν ανώτατη εκπαίδευση.

Η επαγγελματική εμπειρία των εργαζομένων της NEWPHARM AE , ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 12,3 χρόνια.

Στόχος της εταιρίας είναι όχι μόνο να επιλέγει αυστηρά τους κατάλληλους ανθρώπους για τις ανάλογες θέσεις, αλλά και να επιμορφώνει τους ήδη υπάρχοντες προκειμένου να ανταποκρίνονται στις συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις του χώρου όπου δραστηριοποιείται η NEWPHARM A.E.