Περιβαλλοντική Ευθύνη

  • Απόσυρση ληγμένων Φαρμάκων - Κάδοι ΙΦΕΤ
  • Χρήση εξολοκλήρου λαμπτήρων LED τελευταίας τεχνολογίας
  • Φωτοβολταικό σύστημα 100MW για την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της εταιρείας
  • Ανακύκλωση χάρτου